Міжнародні зв’язки

Міжнародне співробітництво кафедри менеджменту Хмельницького національного університету спрямоване на інтеграцію кафедри та університету до європейського та світового освітнього простору.

Співпраця університету з навчальними закладами та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу університету, принципах єдності та поваги до культурних відмінностей, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами, підготовки наукових кадрів, проведення науково-дослідних робіт.

Впродовж останніх років кафедра менеджменту виконувала 2 масштабних проекти ТЕМПУС:

ТЕМПУС “Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями” (543873-TEMPUS-2013-DE-TEMPUS-JPCR). Координатор проекту від університету – Йохна Микола Антонович, проректор з міжнародних зв’язків, завідувач кафедри менеджменту.

Результатами виконання зазначеного проекту є:

  1. Створення науково-дослідницьких підрозділів із проблематики викладання в умовах гетерогенного освітнього середовища.
  2. Виявлення особливих освітніх потреб учнів та студентів – представників гетерогенних груп.
  3. Розробка каталогу компетентностей педагогів та освітніх менеджерів для роботи з гетерогенними групами та організаціями.
  4. Розробка модульних тематичних кластерів за напрямом педагогічної освіти в умовах гетерогенного середовища для бакалаврату, магістратури, аспірантури, програм підвищення кваліфікації педагогів та освітніх менеджерів; інтеграція цих модулів у систему підготовки в університетах-партнерах.
  5. Видання книги модулів для бакалаврату та магістратури.
  6. Розроблення стратегічного плану розвитку інклюзивної освіти в різних регіонах.

Фінансування для університету по зазначеному проекту у 2016 році склало 45 000 євро.

ТЕМПУС «Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері освітнього менеджменту». Координатор проекту від університету – Йохна Микола Антонович, проректор з міжнародних зв’язків, завідувач кафедри менеджменту.

Результатами виконання зазначеного проекту є:

  • розробка концепції аспірантури як третього рівня підготовки спеціалістів у сфері освітнього менеджменту;
  • інтеграція існуючих автономних систем підготовки і підвищення кваліфікації в сфері освітнього менеджменту в єдине ціле засобами створення навчальних планів, освітніх програм для кожного ступеня багаторівневої системи
  • професійного навчання;
  • створення міжнародної мережі університетів та інших закладів вищої професійної освіти, що забезпечують високу якість підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері освітнього менеджменту за рахунок досягнення синергетичних ефектів, що виникають завдяки взаємодії в єдиній команді університетів-партнерів, котрими робляться внески в розробку освітніх програм.

При університеті за кошти зазначеного проекту обладнано Компетентнісний центр освітнього менеджменту та міжнародних освітніх програм.

Завдяки виконанню двох проектів ТЕМПУС викладачі кафедри менеджменту отримали можливість пройти стажування закордоном.

Кафедра менеджменту є постійним організатором та співорганізатором міжнародних наукових конференцій.

Налагоджені в рамках проведення міжнародних конференцій та реалізації міжнародних проектів контакти з представниками закордонних вищих навчальних закладів дають можливість підвищувати кваліфікацію співробітників кафедри, збагачувати навчальний та науковий потенціал, організовувати літні школи, обмін викладачами та студентами, стажування професорсько-викладацького складу.