Магістратура

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ та ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
запрошує бакалаврів та спеціалістів усіх економічних напрямів підготовки отримати освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «МАГІСТР» зі спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ»
Магістерські програми: «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»
«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
«УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Мрієш про успішну кар’єру, прагнеш нових знань, готовий до самовдосконалення? Тоді твій вибір – магістратура за спеціальністю «МЕНЕДЖМЕНТ».

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.

Наша мета це Ваш результат, який принесе свої плоди, забезпечить Вам радість і впевненість у завтрашньому дні.
Знання, отримані в ХНУ на кафедрі Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи – це в першу чергу практичний досвід, який високо цінується в бізнес середовищі. Наші випускники займають керівні посади, вміють працювати в стресових ситуаціях і володіють всіма секретами успішного керівництва підприємством.

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи ХНУ за довгі роки стала пізнаваним брендом, який користується популярністю, а головне, – довірою у наших студентів і роботодавців.

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які здатні приймати обґрунтовані рішення щодо управління персоналом, виробництвом, зовнішньоекономічною діяльністю та спроможні забезпечити ефективне функціонування національної економіки.

Переваги навчання на кафедрі менеджменту
у магістратурі за спеціальністю «МЕНЕДЖМЕНТ»

– диплом міжнародного зразка престижного національного ВНЗ;
– підготовка фахівців виконується за новим галузевим стандартом;
– кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи має потужний кадровий потенціал з високим науково-педагогічним рівнем (4 професори, 11 доцентів, 3 доктори наук, 13 кандидатів), який дає змогу реалізувати навчальні програми на рівні сучасних вимог до освітньої та фахової підготовки;
– в мережі ІНТЕРНЕТ створене модульне середовище для навчання з усіх дисциплін, які необхідні для підготовки наших студентів;
– проходження практики на базі провідних підприємств та тренінгових фірм з можливістю втілення своїх ідей для започаткування власного бізнесу;
– можливість поглибленого вивчення іноземних мов;

– з метою сприяння працевлаштуванню організовуються зустрічі із роботодавцями за круглими столами для дискусійного обговорення фахових питань; тренінгові семінари, заняття із провідними фахівцями;
– під час навчання студенти мають змогу займатися науковою роботою, приймати участь у міжнародних конкурсах, грантах, міжнародних науково-дослідних та освітніх проектах.

 

Працевлаштування.

Робочі місця на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням управлінських проблем; установи системи вищої та додаткової професійної освіти, на посадах спеціалістів у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, управління персоналом, інших видах посад пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій.

Наша головна цінність – Ваші ефективні результати.
Будьте завжди успішні !
Це забезпечить Вам впевненість у завтрашньому дні.

Магістерська програма:
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Сфера діяльності майбутніх фахівців: Менеджмент організацій – це самостійний вид організаційно-управлінської діяльності, що охоплює такі сфери, як: управління ресурсами підприємства (фінансовими, матеріальними, інформаційними); управління виробництвом; планування та організація діяльності компанії; управління персоналом; управління маркетинговою діяльністю; управління розробками та науковими дослідженнями; антикризове управління; управління інвестиціями; управління запасами; управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

Посади, які можуть обіймати випускники: керівники підприємств всіх видів власності та економічної діяльності, керівники державних органів, комерційні директори; керівники виробничих, фінансових, економічних, адміністративних, обслуговуючих, аналітичних, інформаційних підрозділів; інспектори з експорту/імпорту; менеджери з управлінських та економічних питань; по роботі з клієнтами; з проектів; із зовнішньоекономічної діяльності; з постачання, зі збуту, маркетингу; викладачі та наукові співробітники вищих навчально-виховних закладів, науково-дослідних організацій і навчально-виховних закладів.

 

 Магістерська програма:
«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Сфера діяльності майбутніх фахівців: підприємства всіх видів власності та видів економічної діяльності; спільні підприємства; міжнародні організації та фонди; банки; страхові компанії; інвестиційні фонди; біржі; брокерські контори; митна служба; органи державної влади; наукові організації; вищі навчальні заклади

Посади, які можуть обіймати випускники: керівники та їх заступники спільних підприємств; керівники державних органів, комерційні директори; керівники зовнішньоекономічних, виробничих, фінансових, маркетингових, економічних, комерційних, кадрових, адміністративних, обслуговуючих, аналітичних, інформаційних підрозділів; інспектори з експорту/імпорту; консультанти в органах державної влади; менеджери з управлінських та економічних питань; по роботі з клієнтами; з проектів; із зовнішньоекономічної діяльності; з постачання, зі збуту, маркетингу; викладачі та наукові співробітники вищих навчально-виховних закладів, науково-дослідних організацій і навчально-виховних закладів.

 

Магістерська програма:
«УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Сфера діяльності майбутніх фахівців: підприємства виробничої, переробної галузі; легка та харчова промисловість; торгівля; сфера обслуговування; органи державної влади; наукові організації; вищі навчальні заклади.

Посади, які можуть обіймати випускники: керівники та їх заступники підприємств всіх видів власності та економічної діяльності, керівники державних органів, комерційні директори; начальники науково – дослідних підрозділів та підрозділів з науково – технічної підготовки виробництва на підприємствах та організаціях матеріального та нематеріального виробництва; керівники наукових проектів та програм; менеджери у сфері надходження інформації; менеджери з питань регіонального розвитку, інноваційної діяльності, з комерціалізації інтелектуальної власності; фахівці у сфері державної служби, маркетингу, ефективності підприємства, фінансової та інвестиційної діяльності; консультанти з економічних питань, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів.

 

УМОВИ ВСТУПУ

В магістратуру за спеціальністю «МЕНЕДЖМЕНТ» приймаються особи, що мають дипломи бакалаврів і спеціалістів з будь-яких економічних спеціальностей.
На навчання конкурсний відбір проводиться за результатами вступних випробувань, середнього балу диплому освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та результатами наукової діяльності студенті.

Адреса приймальної комісії: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, 3 – й корпус, 1 – й поверх, тел. (03822) 2-37-55; http://www.khnu.km.ua

Деканат факультету економіки і управління: 4–й корпус, 2-й поверх, ауд. 4-208,
тел. (0382) 72-33-72.

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи: 4 – й корпус, ауд. 525,
тел. (0382) 70-81-95, 067-93-65-129.

E – mail: kfmanagm@gmail.com; caйт http://khnu.km.ua/management/

 

При вступі в магістратуру обов’язкове складання іспиту з іноземної мови. Із спеціальності “Управління інноваційною діяльністю” можливий вступ з неспоріднених напрямків підготовки.