Про кафедру

    Хмельницький національний університет став одним із перших серед ВНЗ України, який розпочав підготовку фахівців за напрямом «Менеджмент організацій» (з 1993 року). Підготовка студентів велася кафедрою економіки та менеджменту, в структурі якої було виділено секцію менеджменту. Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ була створена у 2001 р. згідно з наказом ректора Технологічного університету Поділля від 3.07.2001р. №135 «Про організацію кафедри економіки підприємства та підприємництва та кафедри менеджменту шляхом реорганізації кафедри економіки та менеджменту». Першим завідувачем була призначена д.е.н., проф. Любов Іванівна Федулова.

Сьогодні колектив має один із найкращих в університеті якісний склад викладачів: 3 професори, 11 доцентів, доктор наук, 14 кандидатів. Очолює кафедру к.т.н., проф. Микола Антонович Йохна.

Незважаючи на молодий вік, кафедра має потужний кадровий потенціал та сучасну матеріально-технічну і навчальну базу. Це дозволяє реалізовувати навчальні програми на рівні найвищих вимог до освітньої і фахової підготовки. У науковому і методичному доробку кафедри на сьогодні є три підручники і дев’ять навчальних посібників із грифом МОН України, 25 монографії, понад 2,5 тис. друкованих праць

Кафедра є випусковою за напрямами підготовки менеджмент та готельно-ресторанна справа. За освітньо-кваліфікаційними рівнями:

1. Бакалавр: – галузь знань «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки «Менеджмент» професійне спрямування: менеджмент підприємницької діяльності; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; – галузь знань «Сфера обслуговування» напрям підготовки «Готельно-ресторанна справа».
2. Магістр: – галузь знань «Менеджмент і адміністрування»: спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації: менеджмент підприємницької діяльності; менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; – галузь знань «Специфічні категорії» за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю».

 

Сфера діяльності наших випускників:

Керівна робота в системі управління виробничою та комерційною діяльністю, матеріальними, трудовими ресурсами, маркетингом, фінансами, плануванням, науково-дослідною роботою. Випускники можуть працювати на підприємствах: малого та середнього бізнесу; харчової та легкої промисловості; оптової та роздрібної торгівлі; побутового обслуговування; готельного господарства; а також в туристичних агенціях; консалтингових фірмах; страхових компаніях; вищих навчальних закладах.

 

Посади які можуть займати наші випускники:

Керівник підприємства (виробничого, комерційного, сфери послуг); керівник фінансових, економічних та адміністративних підрозділів, виробничих підрозділів, підрозділів зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, збуту, матеріально-технічного забезпечення, якості; менеджер з питань комерційної діяльності та управління; менеджер з туризму; менеджер у готельному господарстві; менеджер в галузі маркетингу; консультант та оглядач з управлінських та економічних питань; викладач та науковий співробітник навчальних чи науково-дослідних закладів. Для набуття практичних навичок з отримуваної спеціальності студенти проходять виробничу, управлінську та фахову практику на підприємствах, в організаціях і установах виробничої та невиробничої сфери. Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.