Томаля Тетяна Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

sts8383@ukr.net

tomalya83@gmail.com

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Управління ринковою вартістю промислового підприємства ( на прикладі машинобудівної галузі)».

Сфера наукових інтересів: теорія та практика менеджменту підприємств різних організаційно-правових форм; особливості менеджменту готельно-ресторанного бізнесу; формування,оцінка та управління ринковою вартістю підприємств. 

Є автором більше 50 наукових статтей у фахових та інших виданнях, 4 монографій у співавторстві, навчального посібника у співавторстві, більше 5 праць методичного характеру.

Автор і розробник дисциплін: «Менеджмент», «Теорія організацій», «Управління ринковою вартістю підприємств», «Менеджмент послуг на ринку нерухомості», «Адміністрування ЖКГ», «Адміністрування готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», «Основи індустрії гостинності в готельно-ресторанному бізнесі», «Організація ресторанного господарства».

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент», «Теорія організацій», «Управління ринковою вартістю підприємств», «Основи індустрії гостинності в готельно-ресторанному бізнесі», «Організація ресторанного господарства».