Стадник Валентина Василівна

доктор економічних наук, професор кафедри

stadnyk_v_v@ukr.net

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистила у 2009 році. Тема дисертації: «Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур» 

Сфера наукових інтересів: управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємницьких структур, освітній менеджмент, менеджмент різноманітності, управління конкурентоспроможністю, маркетинг-менеджмент, логістичний менеджмент.

Є автором понад 260 наукових робіт, автором і співавтором 6 навчальних посібників, 2 підручників та 14 монографій. 

Автор і розробник дисциплін: «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Менеджмент гетерогенних організацій», «Менеджмент організацій», «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства», «Менеджмент і маркетинг туризму». 

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Менеджмент гетерогенних організацій», «Менеджмент організацій», «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства», «Менеджмент і маркетинг туризму», «Сучасні концепції розвитку соціально-економічних систем».