Соколюк Галина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

sokoliukG@ukr.net

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат  економічних наук. Тема дисертації: «Стратегія диверсифікації в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств». 

Сфера наукових інтересів: управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств, управління стратегією диверсифікованого зростання, проблеми корпоративного управління, використання цільових освітніх програм.

Є автором  більше ніж 40 наукових публікацій у фахових та інших виданнях, є співавтором 4 монографій та 5 методичних праць. 

Автор і розробник дисциплін: Менеджмент, Базові основи управління, Корпоративне управління, Менеджмент готельно-ресторанного господарства, Організація спеціальних форм обслуговування, Управління міжнародною конкурентоспроможністю, Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, Міжнародний менеджмент, Освітній менеджмент та організаційний розвиток.

Дисципліни, які викладає: Менеджмент, Базові основи управління, Корпоративне управління, Менеджмент готельно-ресторанного господарства, Організація спеціальних форм обслуговування.