Савченко Олена Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

savchenkoOV@i.ua

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Формування цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення (на прикладі підприємств машинобудування).

 Сфера наукових інтересів: формування цін на нову продукцію, фінансовий менеджмент на підприємствах, бюджетне управління підприємством

Автор більше 50 наукових статтей у фахових та інших виданнях, 2 монографійу співавторстві, 2 навчальних посібників  у співавторстві, більше 5 праць методичного характеру. 

Автор і розробник дисциплін: фінансовий менеджмент ( в т.ч. готельно-ресторанного підприємства), бюджетне управління підприємством, системи управління відносинами з клієнтами, технологічний     аудит. 

Дисципліни, які викладає: фінансовий менеджмент ( в т.ч. готельно-ресторанного підприємства), бюджетне управління підприємством, системи управління відносинами з клієнтами