Рясних Євгенія Григорівна

кандидат економічних наук, професор кафедри

 pro_univer@ukr.net

У 1979 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Проблеми госпрозрахункового стимулювання випуску нової продукції». У 2006 отримала вчене звання профессора

Під керівництвом професора Рясних Є.Г. успішно захищають кандидатські дисертації аспіранти на співшукачі Хмельницького національного університету 

Сфера наукових інтересів:  проблеми фінансового та інвестиційного менеджменту, планування промислового виробництва.

Є автором більше 150 статтей у фахових та інших виданнях, 3 підручники та 7 монографій. 

Автор і розробник дисциплін:  фінансовий менеджмент ( в т.ч. готельно-ресторанного підприємства),  управління фінансами та державна бюджетна політика. 

Дисципліни, які викладає: фінансовий менеджмент,  управління фінансами та державна бюджетна політика. фінансовий менеджмент у готельно-ресторанного підприємства.