Рудніченко Євгеній Миколайович

доктор економічних наук, професор кафедри

e.m.rudnichenko@gmail.com

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема дисертації: «Вплив суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства» 

Сфера наукових інтересів: національна безпека України, податкове та митне регулювання, економічна безпека підприємств, управління витратами та прибутком підприємств, фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент, управління проектами, комунікативні процеси.

Є автором близько 160 наукових робіт, співавтором 5 навчальних посібників,14 монографій та Митної енциклопедії. 

Автор і розробник дисциплін: «Інвестиційний менеджмент», «Комунікативні процеси у навчанні», «Технології підприємницької діяльності», «Комунікативний менеджмент», «Державне та регіональне управління», «Адміністративний менеджмент», «Сучасні технології управління», «Маркетинговий менеджмент», «Управління науковими проектами». 

Дисципліни, які викладає: «Інвестиційний менеджмент», «Комунікативний менеджмент»,«Технології підприємницької діяльності», «Управління науковими проектами».