Йохна Микола Антонович

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор кафедри

yokhna@ukr.net

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук. Тема дисертації: «Інституційне і ресурсне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства »

Сфера наукових інтересів: проблеми інституціональної економіки та управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

Є автором та співавтором більш ніж 160 наукових та науково-методичних праць, зокрема 10 монографій, 2 підручників та 4 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України. 

Автор і розробник дисциплін:  Інноваційний менеджмент, Управління інноваціями, Економіка та організація інноваційної діяльності. 

Дисципліни, які викладає: Міжнародний менеджмент, Управління інноваціями, Економіка та організація інноваційної діяльності. Корпоративний менеджмент, Менеджмент ГРГ