Гризовська Лілія Олександрівна

кандидат економічних наук,ст арший викладач

lilihka791@ukr.net

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу». 

Сфера наукових інтересів – управління інноваційною активністю промислових підприємств, управління розвитком персоналу, організація готельного господарства та інше.

Є автором 3 монографій, близько 15 фахових статей,більше 20 міжнародних конференцій .

Автор і розробник дисциплін: Менеджмент і маркетинг туризму, Інноваційний розвиток підприємства, Організація готельного господарства, Менеджмент туризму.

Дисципліни, які викладає: Менеджмент, менеджмент і маркетинг туризму, менеджмент туризму, Організація підприємницької діяльності, організація готельного господарства, інноваційний менеджмент, офісний менеджмент.