Гейдарова Олена Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

geydarova@i.ua

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Методи і моделі інтервального оцінювання фінансових результатів діяльності підприємств» 

Сфера наукових інтересів: сучасна концепція інформаційного менеджменту, прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства, економіко-математичне моделювання прийняття інноваційних рішень, інформаційне забезпечення системи менеджменту підприємства.

Є автором більше 40 наукових статей.

Автор і розробник дисциплін:  Операційний менеджмент, Автоматизоване робоче місце менеджера, Організація праці менеджера, Методологія наукових досліджень, Методологія та організація наукових досліджень, Основи інноваційної економіки, Моделі та методи в управлінні, Інноваційні технології в готельному та туристичному бізнесі, Інформаційний менеджмент та інші: 

Дисципліни, які викладає: Автоматизоване робоче місце менеджера, Організація праці менеджера, Моделі та методи в управлінні, Інноваційні технології в готельному та туристичному бізнесі, Основи інноваційної економіки.