Гавловська Наталія Іванівна

доктор економічних наук, професор кафедри

 nataligavlovska@gmail.com

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема дисертації: «Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств» 

Сфера наукових інтересів: економічна безпека підприємств, управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, управління витратами та прибутком підприємств, фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент, управління проектами, логістичний менеджмент.

Є автором близько 120 наукових робіт, співавтором 5 навчальних посібників та 6 монографій. 

Автор і розробник дисциплін: «Інвестиційний менеджмент», «Комунікативні процеси у навчанні», «Технології підприємницької діяльності», «Комунікативний менеджмент», «Державне та регіональне управління», «Адміністративний менеджмент», «Сучасні технології управління», «Економіка і організація виробництва». 

Дисципліни, які викладає: «Державне та регіональне управління», «Комунікативний менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Сучасні технології управління», «Управління інноваційними проектами».