Давидова Олена Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

fomova.lena@gmail.com

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: Тема дисертації: «Інноваційна стратегія корпо-ративних структур (на прикладі під-приємств маши-нобудування)» 

Сфера наукових інтересів:  організація готельного господарства, маркетинг та менеджмент індивідуальних послуг, психологія управління, розвиток інноваційного потенціалу.

Є автором близько 30 статей, співавтором 2 монографій 

Автор і розробник дисциплін:  Управління міжнародними транспортними перевезеннями, Інноваційний потенціал (розвиток) підприємства, Менеджмент і маркетинг індивідуальних послуг, Трансфер технологій, Експортний потенціал підприємства 

Дисципліни, які викладає: Психологія управління, Рекламний менеджмент, Менеджмент і маркетинг індивідуальних послуг, Організхація готельного господарства, Інноваційний потенціал.