Декалюк Олена Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

 dekalyuk_o@ukr.net

 

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм функціонування операційної системи виробничого підприємства)»

Сфера наукових інтересів: Є автором близько 70 наукових статей, співавтором 4 навчальних посібників, та автором 3 монографій 

Автор і розробник дисциплін: Міжнародний менеджмент, Операційний менеджмент, Психологія діяльності та навчальний менеджмент, Екологічний менеджмент, Інноваційні технології в операційній діяльності, Освітній менеджмент та організаційний розвиток, Менеджмент освітньої діяльності, Інфраструктура готельно-ресторанного господарства, Основи підприємництва, Діловодство в ГРС, Управління державними закупівлями 

Дисципліни, які викладає: Менеджмент освітньої діяльності, Основи підприємництва, Інфраструктура готельного та ресторанного господарства, Діловодство в ГРС, Управління державними закупівлями