Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

10-12 грудня 2018р. відбулася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Хмельницькому національному університеті (ХНУ).
Експертна комісія була у складі
Голови комісії: Савіної Галини Григорівни, проректора з наукової роботи, професора кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор;
та Експерта комісії: Лепейко Тетяни Іванівни, завідувача кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор.
Під час проведення акредитаційної експертизи, відбулася зустріч експертів з ректором університету Скибою Миколою Єгоровичем, були проведені наради з керівництвом, а також проведені співбесіди з працівниками та студентами Хмельницького національного університету.
У процесі аналізу був перевірений фактичний стан навчальних приміщень, спеціалізованих кабінетів, лабораторій; проаналізований стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи; проаналізоване кадрове забезпечення.
Комісія проаналізувала якість підготовки фахівців за результатами проведення зі студентами комплексних контрольних робіт.
Висновки акредитаційної експертизи зроблено з позицій відповідності показників вищого закладу освіти критеріям та вимогам Ліцензійних та Акредитаційних умов підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою, що акредитується.