НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ТА «МЕНЕДЖМЕНТ»

14 травня 2018 року, на кафедрі менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, відбулась науково-практична конференція студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Менеджмент» за результатами наукової діяльності у 2018 році: «Актуальні питання менеджменту підприємств готельно-ресторанного бізнесу, сфери виробництва та послуг».

Обмін теоретичними знаннями та набутим досвідом відбувся в лабораторії ресторанної справи кафедри МАГРС.

Отримані протягом навчання знання, результати виконання курсових робіт та завдань з практики, лабораторні на практичні заняття стали поштовхом для наукового пошуку, подальших досліджень та напрацювань.

У науковому діалозі брали участь студенти як старших, так і молодших курсів навчання, що представили доповіді за результатами власних досліджень та розробок. Особливий інтерес викликали доповіді студентів Калюжної Анастасії (гр. ГРС 15-1) на тему «Сутність анімаційної діяльності в туристичній індустрії», Сорокошич Ірини (гр. ГРС 15-1) – «Особливості розвитку готельного господарства в Україні», Ксьондз Олени (гр. ГРС 14-1) – «Удосконалення технології обслуговування відвідувачів готельно-ресторанного комплексу», Пташнік Олени (гр. ГРС 17-1) – «Формування ринку засобів розміщення в Хмельницькій області», Бачмаги Валерії (гр. ГРС 16-1) – «Вимоги роботодавців до професійної компетентності бакалаврів», Войної Катерини (гр. ГРС 17-1) – «Головні тренди ресторанного бізнесу», Гурінової Антоніни (гр. ГРС 16-1) – «Особливості надання послуг в індустрії гостинності», Орєхової Олександри (гр. ГРС 15-1) – «Стандарти обслуговування на підприємстві готельного господарства» та ін.

Актуальна тематика, статистичні та аналітичні дослідження, наголос на проблемних аспектах, зробили матеріал цікавим та насиченим.

Кращі тези представлених доповідей рекомендовано до друку в збірниках наукових робіт студентів ХНУ та ВЗО України.

Безсумнівно, дана конференція, поповнила скарбничку знань студентів, підвищила рівень їх професіоналізму, позитивно вплинула на комунікативні здатності, розвиток стилю мислення та критичність поглядів.

Викладачі випускової кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи бажають студентам подальших звершень, глибоких знань та професійного зростання!